سید حمیدرضا حسینی

وب سایت شخصی سید حمیدرضا حسینی شاعر و نویسنده و یکی از برجسته ترین شخصیت های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران توسط رایارسام طراحی و پیاده سازی شد.

www.HamidHoseini.com