طراحی لوگو

نشان تجاری شما فقط چند ثانیه برای تحت تاپیر قرار دادن مخاطب فرصت دارد و ما دقیقا می‌دانیم این چطور اتفاق می‌افتد!

گفته می‌شود «اولین تاثیر آخر»! اولین تاثیری که اکثر افراد از کسب و کار شما دارند، نشان تجاری (لوگو) شما است. آرم تجاری شما، سنگ زیربنای هویت شرکت شما است. تصور و اثرگذاری اشتباهی را به مشتریان خود ندهید.

طراحی نشان تجاری

فرایند طراحی نشان تجاری شما با مصاحبه‌ای با طراح شروع خواهد شد. در طول این مصاحبه راجع به مفاهیم قابل قبول و انجام پذیر، بعنوان شِما و نظام کلی بحث خواهید کرد.
سپس طراح نشان تجاری (لوگو) شما، نشان تجاری جدید شما را طراحی و برای تایید ارائه خواهد کرد.
در صورت عدم تایید، مجددا ویرایش‌های مورد نیاز اعمال و ارائه خواهد شد و این روال تا تایید نهایی ادامه خواهد داشت.
به محض تایید طرح، تمامی پرونده‌ها و فایل‌های مورد نیاز نشان تجاری شما جهت استفاده در هر نوع کالای تجاری و …، تحویل‌تان داده خواهد شد.

0/5 0 دیدگاه