طراحی سایت موبایل

کاربران شما متحرک‌اند، کسب و کار شما چطور؟

با بیش از ۳۶درصد کاربران ایرانی که سایت شما را روی موبایل خود تماشا می‌کنند، وقتش رسیده است که راجع به تلفن‌های همراه جدی‌تر باشید. آیا می‌دانید طبق تحقیقات تا سال ۲۰۱۴ درصد بیشتری از کاربران با استفاده از موبایل بجای کامپیوتر شخصی به اینترنت متنصل می‌شوند؟
ما با آخرین استراتژی‌های تلفن‌های همراه، وب سایت‌هایی تمیز و با کاربری ساده برای کمک به توسعه‌ی کسب و کار شما و اتصال با کاربران می‌سازیم.

یک سایت موبایل به کسب و کار شما کمک می‌کند:

پیوند با کاربران موبایل

یک کلیک و کاربرانتان شما را می‌شناسند!

تبدیل فرصت‌ها

یک کلیک برای کاربرانتان برای تماس با شما

دسترسی در هر جایی به سایت شما

۲۴ساعته و در ۷ روز هفته همراه کاربران تان باشید

5/5 1 دیدگاه