راه‌اندازی مجدد سایت شخصی آقای رضا فیروزه

با عقد قرارداد، شرکت رایارسام راه‌اندازی مجدد سایت شخصی آقای رضا فیروزه، نایب رییس شورای اسلامی شهرستان بجنورد را بر عهده گرفت.

ایشان با هدف ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای درج آخرین اخبار از وضعیت شهرستان، همچین انتشار دست‌نوشته‌ها و تصاویر خود اقدام به ایجاد وبسایت نموده اند.

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳