تغییر آدرس دفتر شرکت رایارسام

طراحی سایت بجنورد شرکت رایارسام

احتراماً به اطلاع مشتریان محترم شرکت رایارسام می رسانیم از روز شنبه ۹ فروردین‌ماه سال ۹۳ دفتر شرکت رایارسام به محل جدید واقع در «بجنورد، چهارراه امیریه، ابتدای کوچه رنجبر (کاریز)، تجاری نگین، طبقه ۲+» «بجنورد، حدفاصل چهارراه 17 شهریور و باسکول، نبش کوچه علوی، مجتمع قرایی، طبقه -1» انتقال یافت.