باشگاه مشتریان مبلمان ریحانی

پس از روزها همفکری و تلاش رایارسام با مدیریت مجموعه مبلمان ریحانی، باشگاه مشتریان افتتاح گردید که بواسطه این باشگاه، همشهریان و مشتریان گرامی می تواننند از خدمات و مزایای این باشگاه بهره مند شوند. این همکاری از ایده تا مرحله سیستماسیون و طراحی و اجرا ادامه پیدا کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مجموعه مبلمان ریحانی مراجعه بفرمایید. www.ReyhaniMobl.com